Restauratie orgel

Stand van zaken betreffende het restauratiefonds per 1-8-2019

2019-08-01 grafiek actie

Voor het adopteren van een of meer orgelpijpen liggen achter in de kerk formulieren en kan men ook door hier op de website van de parochie te klikken een formulier invullen en verzenden.

Aanvang restauratie

Op 6 mei 2019 is orgelbouwer Hans van Rossem begonnen met het demonteren van het orgel, waarna restauratie zal plaatsvinden in de werkplaats in Wijk en Aalburg.

De hoofdkas bleek niet zonder risico te demonteren. “Dat komt door de bouwwijze van de kas”, aldus orgelbouwer Hans van Rossum. „Normaal is het een losse kap die je eraf kan tillen maar hier zijn losse ornamenten aan de kas gespijkerd. Die onderdelen uit elkaar halen, gaat niet lukken.”

In overleg met Marcel Verheggen en Roger van Dijk van de Katholieke Klokken- en Orgelraad, is daarom besloten de restauratie van de hoofdkas in de kerk uit te voeren.

Enkele foto’s van de ontmanteling

Restauratie monumentaal Clerinxorgel

Tijdens het benefietconcert op 8 november 2018 is het contract getekend voor een grote restauratie van het Clerinxorgel in de St. Lambertuskerk. Het contract met van Rossum orgelbouw betreft niet de totale restauratie. Voor een gedeelte kan pas opdracht worden gegeven, zodra het actiecomité 50.000 euro heeft ingezameld. Dan eerst kan de totale restauratie ter hand worden genomen.
Het actiecomité voor restauratie van het historisch Clerinx-orgel rekent op de hulp van de Nederweerter bevolking om het tekort het komende kalenderjaar bij elkaar te brengen, zodat ons Clerinx-orgel de volgende 75 jaar weer in volle glorie zal klinken.
Om het mogelijk te maken dat iedereen een bijdrage kan leveren aan dit project heeft het comité bedacht dat het adopteren van één of meerdere van de in totaal 1663 orgelpijpen een mooie gelegenheid is om daar een of meer orgelpijpen van te adopteren a. 15 euro per orgelpijp. Deze orgelpijpen zijn op dit moment fysiek aanwezig in het orgel maar ze moeten allemaal een “grote beurt” krijgen en dit zou door een gift van € 15,00 per orgelpijp al een groot deel van de geldzorgen kunnen verlichten.
Voor grotere giften is het natuurlijk ook mogelijk om een hele of gedeeltelijke pijpenrij (register) te sponsoren, gemiddeld heeft elk register 56 orgelpijpen. Daarnaast is het altijd ook nog mogelijk om noodzakelijk nieuw pijpwerk, klavieren of de renovatie van windlade(s) te adopteren, desgewenst met naamsvermelding in of nabij het instrument.
Voor het adopteren van een of meer orgelpijpen liggen achter in de kerk formulieren en kan men ook door hier op de  website van de parochie te klikken een formulier invullen en verzenden. De adoptie bijdrage kan worden gestort op rekeningnummer NL80 RABO 0135507227 ten name van Sint Lambertus parochie Nederweert onder vermelding van “Orgel”. Op de parochiewebsite zullen wij u regelmatig op de hoogte houden over de stand van zaken met betrekking de restauratie en het verloop van de inzameling.

De foto galerie laat u een overzicht zien van het benefiet concert en de ondertekening van het contract..

Hieronder het persbericht aangaande de start van het restauratietraject

Persbericht 1

Persbericht 2