Lotgevallen orgel

Verdere lotgevallen van het orgel

Zoals eerder aangegeven is er over de bouw van het orgel nagenoeg niets bekend. Ook over de verdere lotgevallen van het instrument is in het parochiearchief maar weinig informatie bewaard. In de notulen van het kerkbestuur van 1915 is te lezen dat werd besloten een nieuwe blaasbalg te laten vervaardigen en herstellingen in het orgel aan te brengen warvoor een bedrag van 800 gulden op de begroting zou worden opgenomen6. Zeer waarschijnlijk zijn deze werkzaamheden uitgevoerd door de firma Gebr. Vermeulen (Weert). Uit latere bronnen blijkt dat de nieuwe blaasbalg een magazijnbalg met trapinstallatie was. Tegen deze achtergrond zou men kunnen veronderstellen dat het orgel oorspronkelijk spaanbalgen had ofschoon Clerinx in die periode ook al de magazijnbalg toepaste (zoals in het orgel van Peer, 1846).

Nadat de kerk in 1920 van elektriciteit was voorzien is op enig moment een windmotor geplaatst. Veel ingrijpender waren de plannen die tijdens de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog ontstonden. Het groeiend aantal koorleden leidde tot de wens meer ruimte op het oksaal te verkrijgen. In januari 1942 diende de firma Vermeulen een tweedelige offerte in. In het eerste deel van die offerte is feitelijk sprake van de bouw van een nieuw elektropneumatisch orgel met gebruikmaking van de bestaande kas en een groot deel van het pijpwerk. Als alternatief werd aangegeven dat het orgel mechanisch zou kunnen blijven, maar dat het Rugpositief zou worden verplaatst. Het front hiervan zou in de balustrade blijven staan maar het pijpwerk zou op nieuwe, pneumatisch bediende kegelladen onder in de hoofdkas worden opgesteld aan weerszijden van de klaviatuur. De kosten van deze verandering werden door Vermeulen begroot op 2050 gulden; schoonmaak en reparatie van Hoofdwerk en Pedaal zou nog eens 275 gulden kosten7. Op 25 februari 1942 werd een en ander in de vergadering van het kerkbestuur besproken. Volgens de voorzitter bleek bij nader onderzoek dat de te behalen extra ruimte zeer beperkt was. Vanwege de hoge kosten werd besloten van aanpassing van het orgel af te zien8.

lees hier verder voor de verdere lotgevallen van het orgel deel 2

6  Parochiearchief Nederweert B.8.3.0. inv. nr. 13.
7 Parochiearchief Nederweert B.8.3.0. inv. nr. 181.
8 Parochiearchief Nederweert B.8.3.0. inv. nr. 13.