2021

FEESTELIJKE INWIJDING VAN HET CLERINX-ORGEL

Na een uitstel van bijna een jaar, is het dan toch gelukt om het Clerinx orgel feestelijk officieel in gebruik te nemen. Het corona-virus noodzaakte iedereen zijn of haar programma aan te passen of zelfs af te gelasten.
Gelukkig kon het dit jaar, met inachtneming van de anderhalve meter afstand-regel, wel doorgaan.

Op 20 augustus 2021 was de kerk gevuld met zo’n 130 bezoekers die getuige konden zijn van deze, toch wel historische gebeurtenis.

De mensen werden welkom geheten door dhr Sieben. In het bijzonder de vicaris-generaal van het bisdom mgr. Maessen, de Orgelbouwer dhr. Hans van Rossum, projectbegeleider dhr. Roger van Dijk en wethouder Ria Stienen. De dienst werd geopend met gebed en een toepasselijke evangelie-lezing, waarna Pastoor Schuffelers de wijwater-kwast ter hand nam en het orgel inzegende.

Na deze korte ceremonie nam organist Marcel Verheggen het stokje over en startte het concert met een uitleg over de te spelen orgelwerken, waaronder een aan de H. Lambertus gewijd muziekstuk. De fraaie klanken vulden al snel de Lambertuskerk en iedereen genoot van de de volle klank en mogelijkheden van het gerestaureerde orgel.

                                                                                                                                                                             
Na het eerste blok muziek, was het de beurt aan mijnheer pastoor die een gloedvol betoog hield over de betekenis van  de (orgel) muziek in, zowel concerten als in de eredienst. Maar ook de betrokkenen bij de restauratie werden niet vergeten en in het zonnetje gezet. Dat er voor zo’n restauratie veel geld nodig is, hoeft natuurlijk geen betoog. Maar, memoreerde pastoor Schuffelers zeer terecht, er is nog veel geld nodig om de nodige “gaten te dichten”. Niet alleen voor het orgel, maar ook voor de gehele kerk en kerkhof.

Daarna was het weer tijd voor de muziek. Enkele prachtige stukken werden door Marcel Verheggen ten gehore gebracht. Alle registers en de gehele omvang van het orgel werden benut. Van de diepe, ronkende bas-tonen tot frivole omspelingen in de hoogste registers.

Om nog meer inzicht te geven in het restauratieproces werd door orgelbouwer Hans van Rossum een uitleg gegeven hoe een en ander in zijn werk is gegaan. Zonder in technische details te treden, gaf hij aan hoe moeilijk het soms is om het orgel zo authentiek mogelijk te restaureren. Er werden zelfs enkele originele Clerinx-registers uit het Belgische Kortessem verkregen, wat natuurlijk een mooi toeval was. Zij werden onder het stof vandaan gehaald en volledig geïntegreerd in het geheel. Onder de toehoorders bevond zich een afvaardiging van het kerkbestuur uit Kortessem om ook “hun” registers te horen klinken. Hans vond het een prachtig project, temeer omdat dit een van de eerste orgels uit het zuiden van Nederland was dat hij heeft gerestaureerd. Na volledige demontage en maandenlange restauratie in zijn werkplaats, kon het orgel vorig jaar april/mei weer teruggeplaatst worden in de St. Lambertuskerk. Het resultaat van veler inspanningen, waarvan die van Roger van Dijk als begeleider van het hele project en Henk Sieben als man achter de schermen, niet onvermeld mogen blijven. Vandaag is het eindpunt van deze omvangrijke restauratie bereikt en het emotioneerde de orgelbouwer dan ook op het einde van zijn toespraak. Wat eens temeer aangaf hoezeer hij zijn hart aan deze restauratie verpand had.

Marcel Verheggen liet daarna in enkele werken het sprankelende, volle geluid in diverse stemmingen en sferen tot zijn recht komen.

Met het slotstuk (Rondo van Christian-Friedrich Ruppe) kwam een glorieus einde aan dit concert.

Het Clerinx-orgel is herboren en staat weer tot beschikking aan de komende generaties, die hopelijk zoveel mogelijk gaan genieten van dit instrument en het tot in de verre toekomst weten te behouden.

Het slotwoord van deze feestelijke inwijding was voor Henk Sieben, voorzitter van de Stichting Orgelkring Nederweert.
Ook hij memoreerde de inspanningen van veel mensen en zette enkele “hoofdrolspelers” in de schijnwerpers. Zij kregen, net als organist Marcel Verheggen, van iedereen een welverdiende staande ovatie. Natuurlijk dankte Henk niet alleen de grote sponsors, zoals Provincie, Gemeente en Bisdom, maar ook onze donateurs en publiek.  Zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest, maar hun ondersteuning is, ook in de toekomst, uiteraard hard nodig.
Verder vermeldde hij met trots dat ons Nederweerter orgel op plaats 45 van beste orgels van Nederland staat.

Onder de indruk en voldaan verlieten de toehoorders de kerk en werd er door menigeen nog gezellig nagepraat in de Wintertuin van zaal Centraal.

Klik hier voor het programma

Clerinx

Openingsconcert van het Limburgs Orgelfestival 2021 op  2 juli 2021 om 20.30 uur in de Sint-Lambertuskerk te Nederweert.

De uitvoerenden zijn: Organist Ruud Huijbregts, stadsorganist Eindhoven (St. Catharina-kerk) en hoofddocent Orgel aan het conservatorium Tilburg m.m.v. een koperkwartet bestaande uit musici van Phion, het orkest van Gelderland en Overijsel o.l.v. Jacques Sanders hoofddocent koper conservatorium Tilburg

Programma

Programma 2 juli