2020

Inzegening en ingebruikneming gerestaureerd orgel uitgesteld.

1-10-2020
Naar aanleiding van de deze week aangescherpte Coronamaatregelen en de mogelijke update hiervan over twee weken, heeft het parochiebestuur besloten om het geplande inwijdingsconcert op 25 oktober uit te stellen tot het voorjaar.
Nu dit concert is uitgesteld zal de inwijding op korte termijn gaan plaats hebben op een nog nader te bepalen datum op een zondagmorgen tijdens de hoogmis van 9.30 uur. Daarna zal het orgel in gebruik worden genomen en zal het daarbij behorend feestelijk concert verplaatst worden naar 2021 mits de coronaregels het dan weer toelaten.

Zodra dit bekend is zal datum en tijd hier worden vermeld.

Orgelfestival Limburg 2020 afgelast.

Het bestuur van de Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg (SOL) heeft besloten om het Orgelfestival Limburg 2020 te annuleren. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de nog steeds geldende 1.5 meter eisen, waarvan ook niet te verwachten is dat deze op korte termijn zullen vervallen en het bovengemiddeld hoge percentage van onze doelgroep dat in de risico categorie valt.
Ook het door ons geplande concert (slotconcert orgelfestival Limburg) op zondag 9 augustus komt hierdoor te vervallen.