Home

Stichting Orgelkring Nederweert

De Orgelkring Nederweert is actief sinds 2007 en heeft sindsdien ieder jaar een orgelconcert georganiseerd in de St. Lambertuskerk.

De kring is aangesloten bij de SOL (Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg).

Doelstelling van de stichting

  1. De instandhouding van het monumentaal Clerinx orgel in de St. Lambertuskerk te Nederweert te bevorderen door renovatie en periodiek onderhoud;
  2. Het instrument dienstbaar te maken en te houden voor de gemeenschap bij liturgische vieringen en het organiseren van orgelconcerten en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van een jaarlijks concertprogramma.

Over het monumentaal orgel kunt u alles lezen onder de menuknop HISTORIE.