DEZE WEBSITE IS MOMENTEEL IN ONDERHOUD
Op korte termijn hopen wij u de vernieuwde
website te presenteren.
Tot zo lang is er alleen deze openingspagina,
waar u ook het laatste nieuws in zult aantreffen.


Stichting Orgelkring Nederweert
De Orgelkring Nederweert is actief sinds 2007 en heeft sindsdien ieder jaar een orgelconcert georganiseerd in de
St. Lambertuskerk.
De kring is aangesloten bij de SOL (Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doelstelling van de stichting

1.     De stichting heeft tot doel:
de instandhouding van het monumentaal Clerinx orgel in de St. Lambertuskerk te Nederweert te bevorderen door renovatie en periodiek onderhoud;
het instrument dienstbaar te maken en te houden voor de gemeenschap bij liturgische vieringen en het organiseren van orgelconcerten en voorts al
hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords.
2.    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van een jaarlijks
concertprogramma.

AGENDA

Op dinsdag 24 april 2018 organiseren wij met de Heemkunde vereniging Nederweert een avond in de St. Lambertuskerk
aanvang 20.00 uur.
Het thema van deze avond is: Verleden, heden en toekomst van de Nederweerter orgels en in het bijzonder die van ons Monumentaal Clerinxorgel.

ORGELCONCERT 2018
Het reguliere orgelconcert 2018 met aan het orgel  Gert van Hoef, zal worden georganiseerd op vrijdag 27 juli 2018.

Donateur

U kunt zich als donateur "Vrienden van de Orgelkring Nederweert" melden op het secretariaat, hiervoor vermeld. De jaarlijkse kosten als donateur
bedragen slechts €. 35,-- per jaar. Aanmeldformulier "Donateur".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUWSBRIEF maart 2018

Graag houden wij U op de hoogte van nieuws en wetenswaardigheden m.b.t. onze orgelkring.

Orgelconcerten in Nederweert:
Reeds meer dan 10 jaar worden door ons op het Clerinxorgel van de Sint-Lambertuskerk orgel- en orgelplus concerten georganiseerd. Hierbij stellen wij
ons als doel om, zonder aan de kwaliteit te sleutelen, steeds weer tot een programmering te komen waarbij we goede organisten, al dan niet samen
met een zanger(es) of ander instrument, voor ons concertpubliek goed toegankelijke muziek laten verzorgen.
Daarnaast willen we ook innovatief bezig zijn b.v. door middels een directe beeldverbinding tijdens het concert het publiek ook optisch mee te laten
genieten van het spel van de organist. Ook kunnen we zo bijpassende teksten en filmfragmenten vertonen.
Als we naar onze bezoekersaantallen kijken en vergelijken met die van andere orgelkringen, ook op veel grotere plaatsen als Maastricht , Roermond en
Weert, dan halen we gemakkelijk de top 5 van Limburg en dat ervaren wij, naast de ontvangen complimenten, als zeer positief.

Restauratie Clerinxorgel:
Mede dankzij onze activiteiten als orgelkring wordt de fysieke toestand van ons monumentale Clerinxorgel goed in de gaten gehouden. Het instrument
is als basis thans reeds 170 jaar oud en heeft in de loop van de tijd al veel meegemaakt, zeker tijdens de laatste oorlogsjaren.
Ons Clerinxorgel is een geheel mechanisch orgel  dat wil zeggen dat de bediening van de toetsen, pedaal, registerstemmen en koppelingen geheel
handmatig één-op-één worden bediend, alleen de windvoorziening is tegenwoordig elektrisch.
Zoals alles heeft het instrument ook onderhoud nodig, zeker als U weet dat het goeddeels bestaat uit hout en metaal. De windkanalen, balgen en lades
worden afgedicht met schapenleer en vilt en dat wil na 50 jaar wel eens gaan lekken, dit kun je alleen verhelpen door het hele orgel/instrument te
demonteren.
Door deskundigen van de Rijksdienst voor Monumentenzorg en de Klokken- en Orgelraad zijn inmiddels rapporten uitgebracht die ten grondslag liggen
aan een ingrijpend restauratieplan waarvoor door drie orgelbouwers offertes zijn uitgebracht.
Net zoals de monumentale toren hoort ook het orgel en interieur van de Sint-Lambertuskerk tot ons plaatselijke culturele erfgoed dat met veel pijn en
moeite door vorige generaties is opgebracht en door ons zo goed mogelijk aan de volgende generaties dient te worden doorgegeven.
Belangrijk onderscheid: de bouwkundige kerktoren is eigendom van de gemeente Nederweert en het Clerinxorgel behoort tot het interieur van het
kerkgebouw en is dus eigendom van de parochie Sint-Lambertus.
                                                                                                                                                                                       
De huidige stand van zaken:
Door het gemeentebestuur is in november 2017  een krediet beschikbaar gesteld voor de restauratie van het orgel
op voorwaarde dat de provincie ook eenzelfde bedrag beschikbaar stelt.
De subsidieaanvraag aan de provincie is momenteel in behandeling. Daarnaast zijn er nog subsidies en bijdragen te verwachten uit verschillende
fondsen en instellingen.
Dit laat onverlet dat de parochie Sint-Lambertus hoe dan ook met een moeilijk te vullen “gat” zal blijven zitten waarvoor eind dit jaar en begin volgend jaar
waarschijnlijk publieksacties zullen moeten worden gehouden.
Op 17 april zal hiervoor een actiecomité worden opgestart waarin ook onze orgelkring zal zijn vertegenwoordigd.
Waarschijnlijk zal onze inbreng als Orgelkring o.a. de organisatie van een paar benefietconcerten zijn; maar U hoort dit nog van ons!

Concerten 2018:
Voor 2018 hebben wij, afgezien van eventuele benefietconcerten, een tweetal activiteiten op ons programma staan.
Dinsdagavond 24 april a.s.:
Gezamenlijk evenement van de  Heemkunde Vereniging  en de Orgelkring Nederweert.
Combinatie van een lezing over de geschiedenis en werking van ons Clerinxorgel door Drs. Rogér van Dijk musicoloog en orgeldeskundige met als
afsluiting een miniconcert van zeer toegankelijke muziek door de Limburgse organist Theo Hes die zich erg inzet om het orgel als veelzijdig instrument
uit de kerkelijke sfeer te halen door de vertolking van wereldlijke- en ook bewerkingen van niet specifieke orgelmuziek.
Deze avond is vrij toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft. De entree is vrij. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur; voor ouderen staan een
aantal gemakkelijke stoelen klaar.
De  gezamenlijke uitnodiging namens de Heemkunde vereniging en de Orgelkring is bijgevoegd.
Vrijdagavond 27 juli a.s.:
Regulier orgelconcert in het kader van het Limburgs Orgelfestival ; aanvang 20.00 en tot 21.15 uur.
De nog zeer jonge concertorganist Gert van Hoef ( www.gertvanhoef.nl) verzorgt dit concert  en laat U horen wat er op ons Clerinxorgel allemaal mogelijk
is. U hoort stukken van Bach en Händel tot filmmuziek van Rodgers/Hammerstein ( Sound of Music) en J. Williams ( Schindlerslist).
Beide evenementen worden ondersteund door video beeldverbindingen zodat iedereen alles van zeer nabij  kan volgen.
Degenen die hun adresgegevens bij ons hebben achtergelaten ontvangen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging voor dit concert.

Project KIND EN ORGEL.
Een andere manier om het orgel te promoten is het vroegtijdig betrekken van de jeugd bij het fenomeen orgel. Hierbij maken wij gebruik van het
Limburgse project KIND EN ORGEL, ontwikkeld door de SOL, Samenwerkende Orgelvrienden Limburg. Voor leerlingen van groep 7 en 8 in het
basisonderwijs wordt een dagdeel uitgetrokken om kennis te maken met het orgel. De SOL heeft enkele musici bereid gevonden om die lessen te
verzorgen op de scholen. De leerlingen krijgen informatie over het instrument orgel. Verder is er een  bouwpakket van een mini-
orgel, dat de leerlingen zelf in elkaar mogen zetten en waarop ze dan mogen spelen.
Het laatste gedeelte van het dagdeel gaan zij samen met de instructeur en een organist naar het grote orgel in de plaatselijke kerk. Daar krijgen ze
aanvullende uitleg en kunnen ze ook op het grote orgel spelen.
In Nederweert en Ospel hebben scholen hieraan al een aantal jaren met succes meegedaan. Zowel de leerlingen leerkrachten als de directie van de
scholen zijn enthousiast over deze aanpak.
Voor 2018 hebben in Nederweert en Ospel  weer vier scholen  ingeschreven om deel te nemen aan dit PROJECT KIND EN ORGEL. De uitvoering zal
plaatsvinden in de Pinksterweek 22 tot 25 mei.
Wij hopen u voldoende op de hoogte hebben gebracht van de activiteiten van onze orgelkring.

Wij zijn en blijven een aantal mensen onder ons zeer erkentelijk voor hun morele en financiele steun; mocht U overwegen om ook toe te treden tot onze
begunstigers, dit kan vanaf € 35,00 per jaar waarbij zowel structurele als  éénmalige giften ons werk een stuk zorgelozer kunnen maken.

Met vriendelijke groeten, namens de orgelkring Nederweert,
                                      Henk Sieben, Secretaris                 


Contactgegevens

Postadres: Agneshof 25, 6031 CZ  Nederweert

Telefoon  0495-632018

E-mail:  Secretariaat

E-mail: voorzitter

Bank RABO
nr.NL45 RABO 0158 5704 80

Aanmeldformulier "Donateur"
WELKOM BIJ DE
ORGELKRING NEDERWEERT