2017
Orgelkring Nederweert organiseert scholenproject “Kind en Orgel”
voor basisscholen Nederweert en Ospel

Door de orgelkoepel SOL ( Stichting Orgelvrienden Limburg) is een provinciebrede promotieactie opgezet om de orgelcultuur uitgebreid te promoten bij het grotere publiek.

Dit doen de aangesloten plaatselijke orgelkringen onder meer door zoveel mogelijk populaire orgel- en orgelplus concerten te organiseren tijdens de zomermaanden waarbij ze hun uiterste best doen het orgel, dat te boek staat als een vooral kerkelijk instrument, uit deze sfeer te trekken en concerten aan te bieden waaruit de veelzijdigheid van dit instrument over het voetlicht komt.

De orgelkring Nederweert doet met succes al enkele jaren haar best om onder meer aan de basis hiervan te beginnen door in te haken aan het provinciale project “Kind en Orgel” voor de basisscholen waarbij orgelbouw- en muziekdocenten op de scholen aan groep 7/8 een dagdeel een gastles verzorgen waarbij de geschiedenis, theorie, orgelbouw en orgelpraktijk aan de orde komen.

Klassikaal wordt eerst interactief op een leuke en voor kinderen begrijpelijke manier de theorie van het orgel behandeld, vervolgens gaan de kinderen samen in de klas een echt werkend modelorgeltje bouwen en als sluitstuk gaan we met de hele klas naar de kerk waar een organist wat voorspeelt en van alles aan het grote orgel laat zien, daarna mogen de kinderen naar eigen inzicht zelf spelen of geluid produceren.

Op 15 en 16 mei waren wij al aanwezig op de scholen De Kerneel en de Bongerd in Nederweert, op 23 mei is de school de Klimop aan de beurt en op
29 en 30 mei zijn we op Ospel te vinden op de basisschool de Schrank, telkens wordt het orgel van de plaatselijke parochiekerk hierbij betrokken.

Voor nadere informatie: Stichting Orgelkring Nederweert, Agneshof 25, 6031 CZ  Nederweert zend e-mail naar Henk Sieben

Hieronder een foto serie van het project (foto Henk Sieben)

FOTO'S UITVOERING ORGEL PROJECT BS De Kerneel op 15 mei 2017                                          

FOTO'S UITVOERING ORGEL PROJECT BS De Bongerd op 16 mei 2017

FOTO'S UITVOERING ORGEL PROJECT BS De Klimop op 23 mei 2017
FOTO'S UITVOERING ORGEL PROJECT BS De Schrank Ospel op 29 en 30 mei 2017


“Kind en orgel” Nederweert en Ospel

De bedoeling is dat wij het orgel als “koning van alle instrumenten” opnieuw onder de belangstelling willen brengen van een breder publiek.
Dat doen wij door ORGELPLUS concerten te organiseren. Sinds 2007 organiseert de orgelkring Nederweert orgelplus concerten. Dat zijn uitvoeringen waarbij naast het instrument altijd nog een of meer andere instrumenten worden gebruikt. Verder kunnen het ook concerten zijn van een orgel met vocale solisten of ensembles.

Een ander middel om het orgel te promoten is het “PROJECT KIND en ORGEL”.
Voor leerlingen van groep 7 en 8 in het basisonderwijs wordt een dagdeel uitgetrokken om kennis te maken met het orgel. De SOL, de Stichting Orgelvrienden Limburg, heeft enkele musici bereid gevonden om die lessen te verzorgen op de scholen. De leerlingen krijgen informatie over het instrument orgel. Verder is er een miniorgel vervaardigd  dat zij zelf in elkaar mogen zetten en waarop ze mogen spelen.
Het laatste gedeelte van het dagdeel gaan zij o.l.v. een organist naar een orgel in een kerk waarover uitleg wordt gegeven en waarop zij ook zelf mogen spelen.

In de regio Nederweert hebben scholen hieraan al een aantal jaren met succes meegedaan. Zowel de leerlingen als de directie van de scholen zijn enthousiast over deze aanpak.

Voor 2017 hebben weer vier scholen ingeschreven om deel te nemen aan dit PROJECT KIND EN ORGEL.  

WELKOM BIJ DE
ORGELKRING NEDERWEERT